Filters

  M&W บอร์เกจ วัดรูในสามขา

  M&W Bore Gage
  บอร์เกจ วัดรูในสามขา Moore & Wright มาพร้อมกับแหวนริงเกจ
  Standard: DIN 863

  Mitutoyo เกจวัดรูใน รุ่นไดอัล

  Mitutoyo Dial Bore Gages
  เกจวัดรูใน มิตูโตโย รุ่นไดอัล Mitutoyo serie 511

  บอร์เกจ

  Bore Gages บอร์เกจ เครื่องมือวัดขนาดรู ความเที่ยงตรงสูง วัดงานรูได้เที่ยงตรงกว่าคาลิปเปอร์ เกจวัดรูในรุ่นสามขา เกจวัดรูในรุ่นไดอัล

  การใช้งานบอร์เกจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวัดขนาดภายในของรูหรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในชิ้นงาน โดยเฉพาะในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือยานยนต์ การใช้งานบอร์เกจเริ่มต้นด้วยการเลือกหัววัดที่เหมาะสมกับขนาดของรูที่ต้องการวัด จากนั้นนำบอร์เกจไปวางในรูของชิ้นงานและปรับให้หัววัดขยายออกจนกระทั่งสัมผัสกับผนังภายในรูอย่างแน่นหนา ค่าที่วัดได้จากบอร์เกจจะบ่งบอกถึงขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรู หลังจากใช้งานควรทำความสะอาดและเก็บรักษาบอร์เกจให้เรียบร้อยเพื่อรักษาความแม่นยำและยืดอายุการใช้งาน