Filters

  หัวจับสว่าน เปลี่ยนเร็ว

  Keyless Drill Chuck
  หัวจับสว่านรุ่น Keyless Drill Chuck รุ่นเปลี่ยนเร็วใช้มือหมุน

  ด้ามต่อหัวจับสว่าน

  Drill Chuck Holder
  ด้ามต่อหัวจับสว่าน สำหรับหัวจับสว่านรุ่น JT (Jacob Taper) สามารถเลือกด้ามได้ 3 รุ่น ได้แก่ ด้าม MT, ด้ามตรง, ด้าม R8.

  ด้าม BT ต่อหัวจับสว่าน

  BT Drill Chuck Holder
  ด้าม BT ต่อหัวจับสว่าน สำหรับหัวจับสว่านอแด็ปเตอร์ JT, สำหรับต่อเข้ากับเทเปอร์เครื่องรุ่น BT50

  ด้าม NT ต่อหัวจับสว่าน

  NT Drill Chuck Holder
  ด้าม NT ต่อหัวจับสว่าน สำหรับหัวจับสว่านอแด็ปเตอร์ JT, สำหรับต่อเข้ากับเทเปอร์เครื่องรุ่น NT40 , NT50

  หัวจับสว่านด้าม BT

  BT Drill Chuck
  หัวจับสว่านด้าม BT รุ่น APU หัวจับสว่านติดกับด้าม BT เป็นชิ้นเดียว สำหรับงานหนัก และ การเปิดความเร็วรอบสูง

  ปลอกสว่าน

  Drill Sleeve
  ปลอกสว่าน ปลอกลดขนาดมอสเทเปอร์ (MT) สำหรับสวมดอกสว่านก้านมอสเทเปอร์ หรือใช้เพิ่มขนาดมอสเทเปอร์

  ปลอกตรงเป็น MT

  Straight Shank MT Adaptor
  ปลอกตรงเป็น MT ปลอกอแด็ปเตอร์แปลงมอสเทเปอร์เป็นก้านตรง

  ด้าม BT จับ MT

  BT-MT Holder
  ด้าม BT ต่อหัวจับสว่านก้านเทเปอร์ MT

  หัวจับดอกสว่าน

  Drill Chucks หัวจับดอกสว่านและอุปกรณ์สำหรับงานเจาะด้วยดอกสว่าน หัวจับดอกสว่านแบบก้านตรง และ ก้านเทเปอร์ ด้ามต่อดอกสว่าน ปลอกสว่าน

  หลักการสำคัญในการเลือกซื้อหัวจับดอกสว่าน

  • ประเภทของหัวจับ: มีหลายประเภทของหัวจับดอกสว่าน เช่น หัวจับแบบกุญแจ หัวจับแบบไม่ใช้กุญแจ และหัวจับแบบเปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกหัวจับที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับงานที่จะใช้และความสะดวกในการใช้งาน
  • ขนาดและช่วงการจับ: หัวจับมีช่วงขนาดดอกสว่านที่สามารถยึดได้ ควรเลือกหัวจับที่มีช่วงขนาดที่ตรงกับดอกสว่านที่คุณมักใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าหัวจับสามารถยึดดอกสว่านได้อย่างมั่นคงและแม่นยำ
  • ด้ามที่เข้ากันได้กับเครื่องจักร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามมีความเข้ากันได้กับเครื่องจักรที่คุณใช้งาน เพราะหัวจับแต่ละประเภทอาจมีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน เช่น MT (Morse Taper), R8, BT, NT เป็นต้น
  • ใช้ปลอกสว่านเพื่อปรับให้เข้ากับเครื่องจักร: ในหลายกรณีต้องใช้ปลอกสว่านเพื่อปรับให้สามารถใช้งานได้กับเครื่องจักรเช่นปลอกสว่านเทเปอร์ ปลอกสว่านตรงเป็นเทเปอร์
  • หัวจับสว่านเข้ากันได้กับด้าม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามที่เลือกเข้ากันได้กับหัวจับสว่านโดยทั่วไปจะเป็นการประกอบเข้ากันด้วยเทเปอร์ JT