Filters

  ชุดสไลด์คอร์

  Slide Core Units และ loose core มาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  878 รายการ

  ชิ้นส่วนไกด์แม่พิมพ์

  Guides for Mold ชิ้นส่วน ไกด์ และ สไลด์เพลท สำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  348 รายการ

  ชิ้นส่วนตั้งตำแหน่ง

  Positioning บล๊อคเทเปอร์ และ ตรง สำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  49 รายการ

  ข้อต่อน้ำแม่พิมพ์

  Mold Couplings ฟิตติ้ง ข้อต่อน้ำ ต่างๆสำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  312 รายการ

  ชิ้นส่วนระบบหล่อเย็น

  Cooling System ฟิตติ้ง ข้อต่อ ปลั๊ก แมนิโฟลด์ แม่พิมพ์ฉีด
  412 รายการ

  แคลมป์ยึดแม่พิมพ์

  Mold Clamps ชิ้นส่วนสตัด นัท และ แคลมป์สำหรับจับยึดแม่พิมพ์
  216 รายการ

  ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดทั่วไป

  Mold Accessories ชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ในโมลด์แม่พิมพ์พลาสติก
  369 รายการ

  สปริงแม่พิมพ์

  Mold Springs โมลด์สปริง สปริงขดแบ่งสีตามแรง สำหรับแม่พิมพ์ฉีด
  1859 รายการ

  ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีด

  Mold Components ชิ้นส่วนมาตรฐานสำเร็จรูปสำหรับงานกลุ่มแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และ ไดคาสติ้ง เช่น ข้อต่อฟิตติ้ง อุปกรณ์หล่อเย็น จับยึดโมลด์ ปลดชิ้นงาน สปริง