Filters

  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็ก แบบแท่ง

  Bar-Type Demagnetizer
  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็ก แบบแท่ง สำหรับล้างอำนาจแม่เหล็กของแม่พิมพ์ปั๊ม และฉีด สามารถสอดเข้าไประหว่างแม่พิมพ์ได้โดยไม่ต้องยกออกจากเครื่อง
  20% Duty Cycle: เครื่องทำงาน 1นาที พัก 4นาที

  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็ก ขนาดเล็ก

  Handle-Type Demagnetizer
  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็กขนาดเล็ก มีหูหิ้ว ขนาดที่เล็ก กระทัดรัด พร้อมหูหิ้ว ทำให้สามารถถือด้วยมือ เหมาะที่จะนำไปใช้กับ ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร แผ่นโลหะ แม่พิมพ์โลหะ หรือ ชิ้นส่วนอื่นๆที่ไม่สามารถยกขึ้นได้โดยง่าย

  ระบบป้องกันการ overheating เพื่อความปลอดภัย,
  90% Duty Cycle: เครื่องทำงาน 20นาที / พัก 20นาที

  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็กทูล

  Cutting Tool Demagnetizer
  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็กทูล สามารถล้างอำนาจแม่เหล็กออกจากดอกสว่านและดอกเอ็นมิลโดยไม่ต้องถอดออกจากเครื่อง ช่วยให้เศษโลหะที่ดูดติดหลุดออกมาได้ง่ายขึ้น

  20% Duty Cycle: เครื่องทำงาน 1นาที พัก 4นาที

  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็ก

  Standard Demagnetizer
  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็ก แบบตั้งโต๊ะ ขนาดมาตราฐาน เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อล้างอำนาจแม่เหล็ก ชิ้นส่วนขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง

  เหมาะกับงานขนาดกว้างไม่เกิน 110 มม.

  100% Duty Cycle: ตัวเครื่องสามารถเปิดใช้งานติดต่อกันได้ถึง 24 ชั่วโมง และมีระบบป้องกันความร้อนภายใน

  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็กแรงสูง

  Powerful Demagnetizer
  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็กแรงสูง สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อล้างอำนาจแม่เหล็ก ชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยมือ หรือนำไปติดตั้งเข้ากับด้านล่างระบบสายพานเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ
  รุ่นแรงสูงเหมาะกับงานขนาดกว้างไม่เกิน 160 มม.

  100% Duty Cycle: ตัวเครื่องสามารถเปิดใช้งานติดต่อกันได้ถึง 24 ชั่วโมง และมีระบบป้องกันความร้อนภายใน

  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็กขนาดใหญ่

  High Capacity Demagnetizer
  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็กขนาดใหญ่ กำลังในการล้างอำนาจแม่เหล็กสูง พื้นที่ใช้งานกว้าง เหมาะกับชิ้นงานขนาดใหญ่ กำลังเครื่องสูง สามารถล้างอำนาจแม่เหล็กในชิ้นงานที่หนาได้ในครั้งเดียว สามารถ เปิดเครื่องติดต่อกันได้ถึง 24 ชั่วโมง

  รุ่นใหญ่ เหมาะกับงานขนาดกว้างไม่เกิน 400 มม
  100% Duty Cycle: เครื่องทำงานได้ 24ชม.

  อุโมงค์ล้างอำนาจแม่เหล็ก

  Tunnel Demagnetizer
  อุโมงค์ล้างอำนาจแม่เหล็ก ใช้ในการล้างอำนาจแม่เหล็กพร้อมกับระบบสายพาน ล้างแม่เหล็ก ชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ตัวเครื่องสามารถเปิดติดต่อกันได้ถึง 24 ชั้วโมง มีระบบระบายความร้อนภายในด้วยพัดลมที่ติดตั้งภายในเครื่อง

  สามารถล้างอำนาจแม่เหล็กให้กับชิ้นส่วนโลหะ ที่วิ่งผ่านอุโมงค์ได้ในการผ่านเพียงครั้งเดียว ด้วยพลังเครื่องที่สูงเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน โดยใช้สายพานวิ่งผ่านอุโมงค์ (automation line)

  100% Duty Cycle: เครื่องทำงานได้ 24ชม.

  อุปกรณ์วัดค่าแม่เหล็กแบบพกพา

  Pocket Gauss Meter
  อุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้า วัดค่าแม่เหล็กแบบพกพา ใช้วัดค่าความเป็นแม่เหล็กก่อนและหลังทำการล้างแม่เหล็ก

  มีให้เลือก 3 ความละเอียด:
  • 10-0-10 : รหัสสั่งซื้อ 03PGM-10
  • 20-0-20 : รหัสสั่งซื้อ 03PGM-20
  • 50-0-50 : รหัสสั่งซื้อ 03PGM-50

  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็ก

  Demagnetizers สำหรับล้างอำนาจแม่เหล็ก ล้างไฟฟ้าสถิต บนชิ้นงานโลหะที่เกิดจากการผลิตและการทำงาน ทั้งโรงงานแมชชีน งานแม่พิมพ์ งานไลน์ผลิต

  การเลือกใช้เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็ก (Demagnetizer)

  • รูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการล้างอำนาจแม่เหล็ก หากเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายเช่นแม่พิมพ์โลหะ ควรเลือกเครื่องแบบมือถือ ส่วนชิ้นงานขนาดเล็กเลือกเครื่องตั้งโต๊ะเพราะสามารถจับชิ้นงานมาล้างได้
  • ความแรงของเครื่อง โดยดูที่ค่า current A (แอมป์) ยิ่งค่า A  สูงก็เท่ากับมีพลังงานล้างค่าแม่เหล็กที่สูงขึ้นช่วยให้งานเสร็จรวดเร็วมากขึ้น
  • ความถี่ในการใช้งาน โดยเครื่องแต่ละรุ่นจะมีค่า Duty Cycle ที่ต่างกัน เนื่องจากการล้างอำนาจแม่เหล็กสร้างความร้อนที่สูงทำให้เครื่องขนาดเล็กไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันจะต้องใช้แล้วมีการหยุดพัก ขณะที่เครื่องตัวใหญ่การระบายความร้อนสูงสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า
  • จำนวนชิ้นงานที่ต้องการล้างในหนึ่งครั้ง แนะนำการล้างที่หนึ่งชิ้นต่อการทำงาน จำนวนชิ้นงานที่เพิ่มขึ้นต่อการล้างหนึ่งครั้งจะลดประสิทธิภาพของการล้าง ณ จุดนี้จะต้องทำการทดลองใช้งานกับชิ้นงานของลูกค้าเนื่องจากชิ้นงานแต่ละงานย่อมแตกต่างกัน
  • เมื่อล้างแล้ววัดค่าความเป็นแม่เหล็กด้วยเครื่องวัดสนามแม่เหล็กแบบพกพา gauss meter