Filters

  สปริงสีเขียวอ่อน (Ultra-High Deflection)

  Light Green Spring (Ultra-High Deflection)
  สปริงขด สปริงดันกลับ สปริงยุบตัวสูง สีเขียวอ่อน ยุบตัวได้สูงมากพิเศษ สำหรับประกอบเครื่องจักร

  รุ่น 19SSY
  JIS Standard

  สปริงสีฟ้าอ่อน (Super-High Deflection)

  Light Blue Spring (Super-High Deflection)
  สปริงขด สปริงดันกลับ สปริงยุบตัวสูง สีฟ้าอ่อน ยุบตัวได้สูงมาก สำหรับประกอบเครื่องจักร

  รุ่น 19SSU
  JIS Standard


  สปริงสีขาวงาช้าง (High Deflection)

  Ivory White Spring (High Deflection)
  สปริงขด สปริงดันกลับ สปริงยุบตัวสูง สีขาวงาช้าง ยุบตัวได้สูง สำหรับประกอบเครื่องจักร

  รุ่น 19SSR
  JIS Standard

  สปริงสีส้ม (Medium Deflection)

  Orange Spring (Medium Deflection)
  สปริงขด สปริงดันกลับ สปริงยุบตัวสูงสีส้ม ยุบตัวได้ปานกลาง สำหรับประกอบเครื่องจักร

  รุ่น 19SSS
  JIS Standard

  สปริงสีเหลือง (Lightest Load)

  Yellow Spring (Lightest Load)
  สปริงแม่พิมพ์ สีเหลือง รับน้ำหนักเบาสุด รุ่น 19SF
  สปริงดันกลับ สปริงขด สปริงแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

  JIS Standard

  สปริงสีน้ำเงิน (Light Load)

  Blue Spring (Light Load)
  สปริงแม่พิมพ์ สีน้ำเงิน รับน้ำหนักเบา รุ่น 19SL
  สปริงดันกลับ สปริงขด สปริงแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

  JIS Standard

  สปริงสีแดง (Medium Load)

  Red Spring (Medium Load)
  สปริงแม่ พิมพ์สีแดง รับน้ำหนักปานกลาง รุ่น 19SM
  สปริงดันกลับ สปริงขด สปริงแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

  JIS Standard

  สปริงสีเขียวเข้ม (Heavy Load)

  Dark Green Spring (Heavy Load)
  สปริงแม่พิมพ์ สีเขียวเข้ม รับน้ำหนักสูง รุ่น 19SH
  สปริงดันกลับ สปริงขด สปริงแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

  JIS Standard

  สปริงสีน้ำตาล (Extra Heavy Load)

  Brown Spring (Extra Heavy Load)
  สปริงแม่พิมพ์ สีน้ำตาล รับน้ำหนักสูงมาก รุ่น 19SB
  สปริงดันกลับ สปริงขด สปริงสำหรับแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

  JIS Standard

  สปริงสีเทา (Super Heavy Load)

  Gray Spring (Super Heavy Load)
  สปริงแม่พิมพ์ สีเทา (สีดำ) รับน้ำหนักมากที่สุด รุ่น 19SG
  สปริงดันกลับ สปริงขด สปริงสำหรับแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

  JIS Standard

  สปริงแม่พิมพ์

  Mold and Die Springs สปริงสำหรับประกอบเข้ากับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เครื่องจักร แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ แบ่งแยกความแข็งตามสี สีเหลือง น้ำเงิน แดง เขียว น้ำตาล

  สปริงแม่พิมพ์ CORE by Oil Free มีความทนทานสูง ลดความต้องการการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย ช่วยลดต้นทุนและเวลาหยุดทำงานในระยะยาว ผลิตในประเทศเกาหลีใต้ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่รัดกุม ผลิตภายใต้มาตรฐาน JIS ของประเทศญี่ปุ่น

  การเลือกสปริงเลือกใช้ตามสีซึ่ระบุน้ำหนักที่รองรับโดยเรียงจากน้อยไปมากดังนี้

  สปริง Deflection สปริงขด (coil spring) ยุบตัวสูง เด้งกลับสูง

  • สปริงสีเขียวอ่อน
  • สปริงสีฟ้าอ่อน
  • สปริงสีขาวงาช้าง
  • สปริงสีส้ม

  สปริงแม่พิมพ์ (die spring) สปริงขดสำหรับงานหนักเช่นงานแม่พิมพ์ปั๊ม

  • สปริงสีเหลือง
  • สปริงสีน้ำเงิน
  • สปริงสีแดง
  • สปริงสีเขียว
  • สปริงสีน้ำตาล
  • สปริงสีเทา