โมลด์คัปปลิ้ง (G-Type)

Mold Coupling (G-Type)
โมลด์คัปปลิ้ง Mold Coupling (G-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์คัปปลิ้งหักศอก 90° (G-Type)

Mold Coupling Elbow 90° (G-Type)
โมลด์คัปปลิ้งหักศอก 90° Mold Coupling Elbow (G-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์คัปปลิ้งหักศอก 45° (G-Type)

Mold Coupling Elbow 45° (G-Type)
โมลด์คัปปลิ้งหักศอก 45° Mold Coupling Elbow (G-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์คัปปลิ้ง เกลียวตัวเมีย (G-Type)

Female Mold Coupling (G-Type)
โมลด์คัปปลิ้ง เกลียวตัวเมีย Female Mold Coupling (G-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้ Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์คัปปลิ้ง เกลียวตัวผู้ (G-Type)

Male Mold Coupling (G-Type)
โมลด์คัปปลิ้ง เกลียวตัวผู้ Male Mold Coupling (G-Type) สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์คัปปลิ้ง เกลียวตัวผู้ หักศอก 90° (G-Type)

Male Mold Coupling Elbow 90° (G-Type)
โมลด์คัปปลิ้ง เกลียวตัวผู้ หักศอก 90° Male Mold Coupling Elbow (G-Type) สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์คัปปลิ้ง เกลียวตัวผู้ หักศอก 45° (G-Type)

Male Mold Coupling Elbow 45° (G-Type)
โมลด์คัปปลิ้ง เกลียวตัวผู้ หักศอก 45° Male Mold Coupling Elbow (G-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์ฟิตติ้งนิปเปิ้ล (G-Type)

Mold Fitting Nipple (G-Type)
โมลด์ฟิตติ้งนิปเปิ้ล Mold Fitting Nipple (G-Type) ฟิตติ้งทองเหลืองสำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์ฟิตติ้งนิปเปิ้ล หักศอก 90° (G-Type)

Mold Fitting Nipple Elbow 90° (G-Type)
โมลด์ฟิตติ้งนิปเปิ้ล หักศอก 90° Mold Fitting Nipple Elbow (G-Type) ฟิตติ้งทองเหลืองตัวผู้ สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์ฟิตติ้งนิปเปิ้ล รุ่นยาว (G-Type)

Mold Fitting Extension Nipple (G-Type)
โมลด์ฟิตติ้งนิปเปิ้ล รุ่นยาว Mold Fitting Extension Nipple (G-Type) ฟิตติ้งทองเหลืองตัวผู้ สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์ฟิตติ้งนิปเปิ้ล รุ่นยาวมีเกลียว (G-Type)

Mold Extension Nipple with Thread (G-Type)
โมลด์ฟิตติ้งนิปเปิ้ล รุ่นยาวมีเกลียว Mold Extension Nipple with Thread (G-Type) ฟิตติ้งทองเหลืองตัวผู้ สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์ฟิตติ้งนิปเปิ้ล หางปลาไหล (G-Type)

Mold Fitting Nipple Hose Barb (G-Type)
โมลด์ฟิตติ้งนิปเปิ้ล หางปลาไหล Mold Fitting Nipple Hose Barb (G-Type) ฟิตติ้งทองเหลืองตัวผู้ สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
Fitting Types: G 101 / G 201

โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต (A-Type)

Mold Socket (A-Type)
โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต Mold Socket (A-Type) ฟิตติ้งแม่พิมพ์ทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้ Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ตหักศอก 90° (A-Type)

Mold Socket Elbow 90° (A-Type)
โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ตหักศอก Mold Socket Elbow 90° (A-Type) ฟิตติ้งแม่พิมพ์ทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้ Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ตหักศอก 45° (A-Type)

Mold Socket Elbow 45° (A-Type)
โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ตหักศอก Mold Socket Elbow 45° (A-Type) ฟิตติ้งแม่พิมพ์ทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้ Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต เกลียวตัวเมีย (A-Type)

Female Mold Socket (A-Type)
โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต เกลียวตัวเมีย Female Mold Socket (A-Type) ฟิตติ้งแม่พิมพ์ทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
เกลียวสามารถเลือกได้ระหว่าง PT และ NPT
Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต เกลียวตัวผู้ (A-Type)

Male Mold Socket (A-Type)
โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต เกลียวตัวผู้ Male Mold Socket (A-Type) ฟิตติ้งแม่พิมพ์ทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
เกลียวสามารถเลือกได้ระหว่าง PT และ NPT
Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก (A-Type)

Mold Fitting Plug (A-Type)
โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก Mold Fitting Plug (A-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
เกลียวสามารถเลือกได้ระหว่าง PT และ NPT
Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก หักศอก 90° (A-Type)

Mold Fitting Plug Elbow 90° (A-Type)
โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก หักศอก Mold Fitting Plug Elbow 90° (A-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก หางปลาไหล (A-Type)

Mold Fitting Plug Hose Barb (A-Type)
โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก หางปลาไหล Mold Fitting Plug Hose Barb (A-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก รุ่นยาว (A-Type)

Mold Fitting Extension Plug (A-Type)
โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก รุ่นยาว Mold Fitting Extension Plug (A-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เกลียวสามารถเลือกได้ระหว่าง PT และ NPT
Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต รุ่นอัลลอยเบา (A-Type)

Light Alloy Mold Socket (A-Type)
โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต รุ่นอัลลอยเบา Light Alloy Mold Socket (A-Type) สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
วัสดุอัลลอย ทดแทนทองเหลือง น้ำหนักเบา และ ราคาที่ถูกลง สามารถใช้ร่วมกับรุ่น A แบบปกติได้
Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก รุ่นอัลลอยเบา (A-Type)

Light Alloy Mold Fitting Plug (A-Type)
โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก รุ่นอัลลอยเบา Light Alloy Mold Fitting Plug (A-Type) สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
วัสดุอัลลอย ทดแทนทองเหลือง น้ำหนักเบา และ ราคาที่ถูกลง สามารถใช้ร่วมกับรุ่น A แบบปกติได้
เกลียวสามารถเลือกได้ระหว่าง PT และ NPT
Fitting Types: A 301 / A 401

โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต SH (J-Type)

Mold Socket SH (J-Type)
โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต Mold Socket SH (J-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้ Fitting Types: J 601 / J 701

โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ตหักศอก 90° SHL (J-Type)

Mold Socket Elbow 90° SHL (J-Type)
โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ตหักศอก Mold Socket Elbow 90° SHL (J-Type) สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้ Fitting Types: J 601 / J 701

โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต เกลียวตัวผู้ SM (J-Type)

Male Mold Socket SM (J-Type)
โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต เกลียวตัวผู้ Male Mold Socket SM (J-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
Fitting Types: J 601 / J 701

โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต เกลียวตัวเมีย SF (J-Type)

Female Mold Socket SF (J-Type)
โมลด์คัปปลิ้งซ็อกเก็ต เกลียวตัวเมีย Female Mold Socket SF (J-Type) สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
เลือกแบบมีวาวล์ และ ไม่มีวาวล์ได้
Fitting Types: J 601 / J 701

โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก PM (J-Type)

Mold Fitting Plug PM (J-Type)
โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก Mold Fitting Plug PM (J-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
Fitting Types: J 601 / J 701

โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก หักศอก 90° PML (J-Type)

Mold Fitting Plug Elbow 90° PML (J-Type)
โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก หักศอก Mold Fitting Plug Elbow 90° PML (J-Type) ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
Fitting Types: J 601 / J 701

โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก รุ่นยาว PME (J-Type)

Mold Fitting Extension Plug PME (J-Type)
โมลด์ฟิตติ้งปลั๊ก รุ่นยาว Mold Fitting Extension Plug PME (J-Type) ฟิตติ้งทองเหลืองแม่พิมพ์ สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
คัปปลิ้งปลั๊กตัวยาว สามารถเลือกความยาวได้
Fitting Types: J 601 / J 701

ข้อต่อน้ำแม่พิมพ์

Injection Mold Couplings คัปปลิ้ง ข้อต่อ ระบบน้ำหล่อเย็นโมลด์ฉีดพลาสติก ข้อต่อทองเหลืองชนิดต่างๆ ใช้กับแม่พิมพ์นำเข้าจาก ญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรป อเมริกา

การเลือกใช้งานข้อต่อน้ำแม่พิมพ์

Mold Coupling เป็นส่วนสำคัญในระบบระบายความร้อนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพื่อควบคุมอุณหภูมิในแม่พิมพ์ให้เหมาะสม ข้อต่อน้ำแม่พิมพ์ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อหรือถอดเปลี่ยนระบบน้ำหล่อเย็นกับแม่พิมพ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การใช้คัปปลิ้งทองเหลืองมีข้อดีหลายประการ เช่น ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิและความดันสูง และความง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา ทองเหลืองยังมีการนำความร้อนที่ดี ช่วยให้การถ่ายเทความร้อนในระบบระบายความร้อนของแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพ

คัปปลิ้งแม่พิมพ์อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละประเทศ ที่ซันไรส์จึงมีตัวเลือกประเภทข้อต่อที่หลากหลายให้ท่านเลือก โดยทั่วไปแม่พิมพ์ที่นำเข้าจะติดคัปปลิ้งมาด้วยจึงจำเป็นต้องเลือกประเภทให้เหมาะสม

  • G-Type: คัปปลิ้งมาตรฐานแบบเยอรมัน รหัสรุ่น 101 และ 201
  • A-Type: คัปปลิ้งมาตรฐานแบบอเมริกา รหัสรุ่น 301 และ 401
  • J-Type: คัปปลิ้งมาตรฐานแบบญี่ปุ่น รหัสรุ่น 601 และ 701