Filters

  เวอร์เนียแคลิปเปอร์

  Calipers แบบมาตรฐาน ไดอัลหน้าปัดนาฬิกา และ แบบดิจิตัล
  26 รายการ

  ไมโครมิเตอร์

  Micrometers อุปกรณ์การวัดด้านนอก ด้านใน และแบบส่องขยาย
  29 รายการ

  บอร์เกจ

  Bore Gages บอร์เกจ
  6 รายการ

  ไดอัลเกจ

  Dial Gages ไดอัลอินดิเคเตอร์ และระบบแขนจับยึดไดอัลฐานแม่เหล็ก
  24 รายการ

  เกจวัดงาน

  Gages ชุดเกจวัดงาน และ ตรวจงาน แบบเกจ Master / Go / NoGo Gages
  1895 รายการ

  ระดับน้ำ

  Flat Levels ระดับน้ำตั้งเครื่อง แบบระดับธรรมดา และแบบดิจิตอล
  7 รายการ

  เครื่องมือวัดความแข็ง

  Hardness Testers วัด Rockwell Harness (HRC) และ Shore D
  4 รายการ

  โต๊ะระดับ และ หินวัดฉาก

  Surface Plates and Blocks เหล็กหล่อ และ หินแกรนิต สำหรับการวัดงาน
  81 รายการ

  เครื่องมือการวัด

  Measuring Tools and Instruments เวอร์เนียแคลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ บอร์เกจ ไดอัลเกจ เกจวัดงาน ระดับน้ำ เครื่องมือวัดความแข็ง โต๊ะระดับ และ หินวัดฉาก