Filters

  เพลาเจียรนัย

  Linear Shaft
  เพลาเจียรนัย เพลาตรงสำเร็จรูปวัสดุ S45C / SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบฮาร์ดโครม (hard chrome) และ induction เลือกเพลาเจียรนัยได้จาก 2 พิกัด tolerances ความยาว L เลือกได้ ขึ้นทีละ 1มม. (1mm increment)

  25SLSFF : เพลาตรง S45C ชุบ Hard Chrome (D f8)
  25SLSFG : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC (D g6)

  *ราคาความยาวตามระยะที่ระบุในตาราง และแจ้งความยาวที่ต้องการเมื่อทำการสั่งซื้อ

  เพลาเจียรนัย ปลายสเต๊ปด้านเดียว

  Linear Shaft, One End Stepped
  เพลาเจียรนัย เพลาตรงสำเร็จรูปวัสดุ SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบแข็ง induction
  เพลาทำปลายสเต๊ปด้านเดียว ส่วนปลายขนาด diameter เล็กกว่าส่วนลำตัว
  ความยาวรวม L ขึ้นลงทีละ 1มม.

  25SLSFGOS : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC

  How to Order: Model+D - L - G - P
  Example: 25SLSFGOS30-950-6-15

  *ต้องการสั่งทำนอกสเปคสินค้ามาตรฐาน โปรดแจ้งฝ่ายขายเรื่องงานสั่งผลิต

  เพลาเจียรนัย ปลายสเต๊ปสองด้าน

  Linear Shaft, Both End Stepped
  เพลาเจียรนัย เพลาตรงสำเร็จรูปวัสดุ SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบแข็ง induction
  เพลาทำปลายสเต๊ปสองด้าน ส่วนปลายขนาด diameter เล็กกว่าส่วนลำตัว
  ความยาวรวม L ขึ้นลงทีละ 1มม.

  25SLSFGBS : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC

  How to Order: Model+D - L - G - P - H - Q
  Example: 25SLSFGBS25-800-6-15-10-10

  *ต้องการสั่งทำนอกสเปคสินค้ามาตรฐาน โปรดแจ้งฝ่ายขายเรื่องงานสั่งผลิต

  เพลาเจียรนัย แบบท่อ

  Linear Pipe Shaft
  ท่อเจียรนัย ท่อตรงสำเร็จรูปวัสดุ SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบแข็ง induction
  ความยาวรวม L ขึ้นลงทีละ 1มม.

  25SLSFGH : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC

  How to Order: Model+D - d - L
  Example: 25SLSFGH20-14-1350

  *ต้องการสั่งทำนอกสเปคสินค้ามาตรฐาน โปรดแจ้งฝ่ายขายเรื่องงานสั่งผลิต

  เพลาเจียรนัย แบบท่อ, ต๊าปเกลียวด้านเดียว

  Linear Pipe Shaft, One End Tapped
  ท่อเจียรนัย ท่อตรงสำเร็จรูป ต๊าปเกลียวด้านเดียว วัสดุ SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบแข็ง induction
  ความยาวรวม L ขึ้นลงทีละ 1มม.

  25SLSFGHOT : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC

  How to Order: Model+D - d - L - M
  Example: 25SLSFGHOT35-19-350-M24

  *ต้องการสั่งทำนอกสเปคสินค้ามาตรฐาน โปรดแจ้งฝ่ายขายเรื่องงานสั่งผลิต

  เพลาเจียรนัย รูต๊าปเกลียวด้านเดียว

  Linear Shaft, One End Tapped
  เพลาเจียรนัย เพลาตรงสำเร็จรูป มีรูต๊าปเกลียวด้านเดียว วัสดุ S45C / SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบฮาร์ดโครม (hard chrome) และ induction
  เลือกเพลาเจียรนัยได้จาก 2 พิกัด tolerances ความยาว L ขึ้นลงทีละ 1มม.

  25SLSFFOT : เพลาตรง S45C ชุบ Hard Chrome
  25SLSFGOT : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC

  How to Order: Model+D - L - M
  Example: 25SLSFFOT25-587-M10

  *ต้องการสั่งทำนอกสเปคสินค้ามาตรฐาน โปรดแจ้งฝ่ายขายเรื่องงานสั่งผลิต

  เพลาเจียรนัย รูต๊าปเกลียวสองด้าน

  Linear Shaft, Both End Tapped
  เพลาเจียรนัย เพลาตรงสำเร็จรูป มีรูต๊าปเกลียวสองด้าน วัสดุ S45C / SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบฮาร์ดโครม (hard chrome) และ induction
  เลือกเพลาเจียรนัยได้จาก 2 พิกัด tolerances ความยาว L ขึ้นลงทีละ 1มม.

  25SLSFFBT : เพลาตรง S45C ชุบ Hard Chrome
  25SLSFGBT : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC

  How to Order: Model+D - L - M - N
  Example: 25SLSFFBT30-609-M12-N10

  *ต้องการสั่งทำนอกสเปคสินค้ามาตรฐาน โปรดแจ้งฝ่ายขายเรื่องงานสั่งผลิต

  เพลาเจียรนัย ทำเกลียวด้านเดียว

  Linear Shaft, One End Threaded
  เพลาเจียรนัย เพลาตรงสำเร็จรูป ทำเกลียวด้านเดียว วัสดุ S45C / SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบฮาร์ดโครม (hard chrome) และ induction
  เลือกเพลาเจียรนัยได้จาก 2 พิกัด tolerances ความยาว L ขึ้นลงทีละ 1มม.

  25SLSFFOR : เพลาตรง S45C ชุบ Hard Chrome
  25SLSFGOR : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC

  How to Order: Model+D - L - P - F - B
  Example: 25SLSFGOR16-235-P8-F12-B5

  *ต้องการสั่งทำนอกสเปคสินค้ามาตรฐาน โปรดแจ้งฝ่ายขายเรื่องงานสั่งผลิต

  เพลาเจียรนัย ทำเกลียวสองด้าน

  Linear Shaft, Both End Threaded
  เพลาเจียรนัย เพลาตรงสำเร็จรูป ทำเกลียวสองด้าน วัสดุ S45C / SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบฮาร์ดโครม (hard chrome) และ induction
  เลือกเพลาเจียรนัยได้จาก 2 พิกัด tolerances ความยาว L ขึ้นลงทีละ 1มม.

  25SLSFFBR : เพลาตรง S45C ชุบ Hard Chrome
  25SLSFGBR : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC

  How to Order: Model+D - L - P - F - B - Q - T - S
  Example: 25SLSFGBR16-235-P8-F12-B5-Q10-T20-S10

  *ต้องการสั่งทำนอกสเปคสินค้ามาตรฐาน โปรดแจ้งฝ่ายขายเรื่องงานสั่งผลิต

  เพลาเจียรนัย ทำเกลียวหนึ่งด้าน ทำรูต๊าปหนึ่งด้าน

  Linear Shaft, One End Threaded, One End Tapped
  เพลาเจียรนัย เพลาตรงสำเร็จรูป ทำเกลียวหนึ่งด้าน ทำรูต๊าปหนึ่งด้าน
  วัสดุ S45C / SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบฮาร์ดโครม (hard chrome) และ induction
  เลือกเพลาเจียรนัยได้จาก 2 พิกัด tolerances ความยาว L ขึ้นลงทีละ 1มม.

  25SLSFFRT : เพลาตรง S45C ชุบ Hard Chrome
  25SLSFGRT : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC

  How to Order: Model+D - L - P - F - B - N
  Example: 25SLSFGRT40-998-P20-F25-B17-N24

  *ต้องการสั่งทำนอกสเปคสินค้ามาตรฐาน โปรดแจ้งฝ่ายขายเรื่องงานสั่งผลิต

  เพลาเจียรนัยสำเร็จรูป

  Linear Shafts เพลาเหล็ก ตรงเจียรนัย ทั้งแบบธรรมดา มีรูต๊าบ ทำเกลียวปลาย ทั้งหนึ่งด้าน และ สองด้าน เพลามาตรฐานหรือสั่งทำพิเศษได้

  ประโยชน์ของเพลา Linear Shaft

  เพลา Linear Shaft หรือที่เรียกว่าแกนเลื่อนเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากในหลายงานและแอปพลิเคชันที่ต้องการการเคลื่อนที่เชิงเส้น โดยเฉพาะในงานที่ต้องการความแม่นยำและความเสถียรในการเคลื่อนที่

  • ความแม่นยำและเสถียร: เพลา Linear Shaft มีการผลิตที่แม่นยำและมีความเรียบเนียน, ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในการเคลื่อนที่
  • การลดแรงเสียดทาน: เพลา Linear Shaft ทำให้การเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้อย่างลื่นไหล, ลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในระบบ