Filters

  เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็ก

  Demagnetizers สำหรับล้างอำนาจแม่เหล็ก ที่เกิดจากการผลิต
  23 รายการ

  ฐานแม่เหล็ก

  Magnetic Bases ฐานแม่เหล็ก หรือ ขาตั้งแม่เหล็ก สำหรับจับไดอัลเกจและการจับอื่นๆ
  132 รายการ

  แม่เหล็กสำหรับยก

  Lifting Magnets แม่เหล็กยกชิ้นงาน ทั้งยกงานขนาดใหญ่ถึงชิ้นงานเล็กๆ
  45 รายการ

  แม่เหล็กถาวร จับชิ้นงาน

  Permanent Magnetic Chucks วีบล๊อก และ แม่เหล็กจับชิ้นงานบนเครื่องจักร
  31 รายการ

  แม่เหล็กไฟฟ้า จับชิ้นงาน

  Electromagnetic Chucks วีบล๊อก และ แม่เหล็กจับชิ้นงานบนเครื่องจักร
  18 รายการ

  แม่เหล็กถาวร ควบคุมด้วยไฟฟ้า

  Electro-Permanent Magnetic Chuck ใช้จับชิ้นงานหนาเพื่อแมชชีนกัดงาน
  57 รายการ

  อุปกรณ์แม่เหล็ก

  Magnetic Tools อุปกรณ์และเครื่องมือแม่เหล็ก แม่เหล็กถาวร และแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับยกงานหนัก ยกงานขนาดเล็ก แขนโรบอท จับยึดชิ้นงาน แยกชิ้นงาน ล้างอำนาจแม่เหล็ก