หัวเจียรคาร์ไบด์ กล่องใส แกน 3มม.

Carbide Burrs 3mm Clear Box
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. บรรจุกล่องใสสวยงาม ขนาดบรรจุ 10pcs/set
รูปร่างต่างๆสำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

หัวเจียรคาร์ไบด์ กล่องโลหะแกน 3มม.

Carbide Burrs 3mm Metal Box
ดอกคาร์ไบด์ SRT ขนาดแกน 3มม. บรรจุกล่องโลหะสวยงาม ขนาดบรรจุ 7pcs/set
รูปร่างต่างๆสำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

หัวเจียรคาร์ไบด์ กล่องโลหะแกน 6มม.

Carbide Burrs 6mm Metal Box
ดอกคาร์ไบด์ SRT ขนาดแกน 6มม. บรรจุกล่องโลหะสวยงาม ขนาดบรรจุ 10pcs/set
รูปร่างต่างๆสำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SA

Carbide Burrs SA
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SA กระบอก (Cylindrical) ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้าเลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SB

Carbide Burrs SB
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SB กระบอกมีคมปลาย (Cylindrical End Cut)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SC

Carbide Burrs SC
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SC กระบอกมน (Cylindrical Radius)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SD

Carbide Burrs SD
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปกลม SD กลม (Ball End)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SE

Carbide Burrs SE
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SE รี (Oval)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SF

Carbide Burrs SF
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SF ต้นไม้ ปลายมน (Round Tree)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SG

Carbide Burrs SG
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SG ต้นไม้ ปลายแหลม (Pointed Tree)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SH

Carbide Burrs SH
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SH ไฟ (Flame)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SJ

Carbide Burrs SJ
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SJ โคน 60° (Cone 60°)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SK

Carbide Burrs SK
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SK โคน 90° (Cone 90°)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SL

Carbide Burrs SL
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SL โคนมน (Round Cone)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SM

Carbide Burrs SM
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SM โคนแหลม (Pointed Cone)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

ดอกคาร์ไบด์ SN

Carbide Burrs SN
หัวเจียรคาร์ไบด์ รูปทรง SN โคนกลับด้าน (Inverted Cone)
ดอกคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

เลือก หัวเจียรคาร์ไบด์ ตามลายตัด (type of cut)
 • Double Cut สำหรับงานโลหะ อโลหะ
 • Single Cut สำหรับงานไม้ พลาสติก
มีจำหน่ายทั้งแบบกล่องดอกเจียรคาร์ไบด์ และ ดอกเจียรคาร์ไบด์แยกชิ้น

หัวเจียรคาร์ไบด์

Carbide Burrs ดอกเจียรหัวคาร์ไบด์ มีแกน รูปร่างต่างๆสำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง คมตัดเดี่ยว (single cut) และ คมตัดคู่ (double cut)

หัวเจียรคาร์ไบด์ (Carbide Burr) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต การแกะสลัก และงานซ่อมบำรุง ด้วยคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงและทนทานสูง หัวเจียรคาร์ไบด์มักถูกใช้ในงานที่ต้องการเอาเนื้อโลหะหรือวัสดุเนื้อแข็งอื่นๆออก ประโยชน์หลักของหัวเจียรคาร์ไบด์ ได้แก่:

 1. ความทนทานสูง: คาร์ไบด์เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอ ทำให้หัวเจียรคาร์ไบด์สามารถใช้ได้นานกว่าหัวเจียรทำจากวัสดุอื่นๆ
 2. ความแม่นยำในการเจียรนัย: ด้วยขนาดและรูปทรงที่หลากหลาย หัวเจียรคาร์ไบด์ให้ความแม่นยำสูงในงานเจียรนัย สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่แคบหรือซับซ้อนได้ดี
 3. ความสามารถในการขึ้นรูปและแกะสลัก: หัวเจียรคาร์ไบด์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงาน การลบวัสดุส่วนเกิน และการแกะสลักลวดลายหรือข้อความลงบนวัสดุที่แข็ง
 4. การใช้งานกับวัสดุหลายประเภท: สามารถใช้กับวัสดุต่างๆ ทั้งโลหะ พลาสติก และไม้ ช่วยให้เหมาะสมกับงานในหลายอุตสาหกรรม