Filters

  เพชรกรีดหินเจียร

  Diamond Dressers
  Diamond Dresser เพชรกรีดหินเจียร รุ่นมาตรฐาน เพชร 90 องศา เม็ดเดียว สำหรับการกรีดหินเจียร เพื่อเปิดหน้าหินใหม่เมื่อหน้าหินเก่าหมดคม ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ

  เลือกขนาดเพชรกรีดหินเจียรตามขนาดหินเจียรที่ใช้ (Grinding Wheels Size)

  ขนาดและทรงด้ามที่ระบุเป็นขนาดมาตรฐานที่เก็บสต๊อก หากต้องการขนาดพิเศษโปรดแจ้งฝ่ายขาย

  เพชรกรีดหินหัวแหลม

  Cone Diamond Dressers
  เพชรกรีดหินเจียร 60 องศา รุ่นหัวแหลม สำหรับการกรีดหินให้เป็นรูปโค้งเว้า
  ขนาดด้ามที่ระบุเป็นขนาดมาตรฐานที่เก็บสต๊อก หากต้องการขนาดพิเศษโปรดแจ้งฝ่ายขาย

  เพชรกรีดหินรุ่นเพชรหลายเม็ด

  Multi-Point Diamond Dressers
  เพชรกรีดหินรุ่นเพชรหลายเม็ด (multi-point) รุ่น 3-7 เม็ด สำหรับกรีดหินเจียรหน้ากว้าง

  ขนาดด้ามที่ระบุเป็นขนาดมาตรฐานที่เก็บสต๊อก หากต้องการขนาดพิเศษโปรดแจ้งฝ่ายขาย

  เพชรกรีดหินเจียร หัวชิเซล

  Chisel Diamond Dressers
  หัวทรงสิ่ว (Chisel Shape) สำหรับการกรีดหินให้เป็นรูปโค้งเว้า
  ขนาดด้ามที่ระบุเป็นขนาดมาตรฐานที่เก็บสต๊อก หากต้องการขนาดพิเศษโปรดแจ้งฝ่ายขาย

  เพชรกรีดหินเจียร ฝังผงเพชร

  Impregnated Diamond Dressers
  เพชรกรีดหินเจียรรุ่นฝังผงเพชร สำหรับการกรีดหน้าหินที่กว้าง สามารถเปิดหน้าหินใหม่ได้รวดเร็ว
  ขนาดที่ระบุเป็นขนาดมาตรฐานที่เก็บสต๊อก หากต้องการขนาดพิเศษโปรดแจ้งฝ่ายขาย

  เพชรกรีดหินเจียร มีด้ามจับ

  Hand Impregnated Diamond Dressers
  เพชรกรีดหินเจียร แบบฝังผงเพชร มีด้ามจับ สำหรับการเปิดหน้าหินเจียรด้วยมือ

  ด้ามสองแบบ
  16HD-01 : ด้ามจับแบบชุบ PVC
  16HD-02 : ด้ามจับแบบไขควง จับถนัดมือ

  ความละเอียด
  R : Coarse (#20/30)
  F : Fine (#40/50)

  อุปกรณ์แต่งหินเจียร

  Grinding Wheel Dressers เครื่องมือแต่งหน้าหินเจียร และ เพชรกรีดหินเจียร รูปแบบต่างๆ เพชรกรีดหินหัวแหลม, เพชรหลายเม็ด, เพชรหัวชิเซล, มีด้ามจับ

  ประโยชน์ของ เพชรแต่งหินเจียร Diamond Dresser

  เพชรแต่งหินเจียรหรือ Diamond Dresser เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแต่งหินเจียร (grinding wheel) หรือเครื่องเจียรอื่นๆ ที่มีการใช้เพื่อเปลี่ยนรูปร่าง หรือทำเอาเนื้อหินเจียรที่อุดตันออกเพื่อให้ได้เนื้อใหม่พร้อมใช้งาน