Filters

  สไลด์คอร์ รุ่นตายตัว

  Slide Core Guide Units (Fixed Type)
  ชุดสไลด์คอร์ รุ่นตายตัว Slide Core Guide Units (Fixed Type) ชิ้นส่วนมาตรฐาน ออยฟรี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  สไลด์คอร์ รุ่นปรับได้

  Slide Core Guide Units (Adjustable Type)
  ชุดสไลด์คอร์ รุ่นปรับได้ Slide Core Guide Units (Adjustable Type) ชิ้นส่วนมาตรฐาน ออยฟรี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  คอมแพ็คสไลด์คอร์ รุ่นตายตัว

  Compact Slide Core Units (Fixed Type)
  ชุดคอมแพ็คสไลด์คอร์ รุ่นตายตัว Compact Slide Core Units (Fixed Type) ชิ้นส่วนมาตรฐาน ออยฟรี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  คอมแพ็คสไลด์คอร์ รุ่นปรับได้

  Compact Slide Core Guide Units (Adjustable Type)
  ชุดคอมแพ็คสไลด์คอร์ รุ่นปรับได้ Compact Slide Core Guide Units (Adjustable Type) ชิ้นส่วนมาตรฐาน ออยฟรี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  ซัพพอร์ทสไลด์คอร์ รุ่นตายตัว

  Support Guide Pin Slide Core Guide Units (Fixed Type)
  ชุดซัพพอร์ทสไลด์คอร์ รุ่นตายตัว Support Guide Pin Slide Core Guide Units (Fixed Type)
  ชิ้นส่วนมาตรฐาน ออยฟรี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  ซัพพอร์ทสไลด์คอร์ รุ่นปรับได้

  Support Guide Pin Slide Core Guide Units (Adjustable Type)
  ชุดซัพพอร์ทสไลด์คอร์ รุ่นปรับได้ Support Guide Pin Slide Core Guide Units (Adjustable Type)
  ชิ้นส่วนมาตรฐาน ออยฟรี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  ไกด์สำหรับสไลด์คอร์ (รุ่นตายตัว)

  Slide Core Guide Parts (Fixed Type)
  ชิ้นส่วนไกด์สำหรับสไลด์คอร์ (รุ่นตายตัว) Slide Core Guide Parts (Fixed Type)
  ชิ้นส่วนมาตรฐาน ออยฟรี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  ไกด์สำหรับสไลด์คอร์ (รุ่นปรับได้)

  Slide Core Guide Parts (Adjustable Type)
  ชิ้นส่วนไกด์สำหรับสไลด์คอร์ (รุ่นปรับได้) Slide Core Guide Parts (Adjustable Type)
  ชิ้นส่วนมาตรฐาน ออยฟรี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  ไกด์สำหรับสไลด์คอร์ (รุ่นตายตัว)

  Slide Core Guide Parts (Fixed Type)
  ชิ้นส่วนไกด์สำหรับสไลด์คอร์ (รุ่นตายตัว) Slide Core Guide Parts (Fixed Type)
  ชิ้นส่วนมาตรฐาน ออยฟรี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  ไกด์สำหรับสไลด์คอร์ (รุ่นปรับได้)

  Slide Core Guide Parts (Adjustable Type)
  ชิ้นส่วนไกด์สำหรับสไลด์คอร์ (รุ่นปรับได้) Slide Core Guide Parts (Adjustable Type)
  ชิ้นส่วนมาตรฐาน ออยฟรี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  ชุดสไลด์คอร์

  Slide Cores, Loose Cores ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก สำหรับขยับส่วนคอร์แม่พิมพ์ สไลด์คอร์ รุ่นตายตัว และ ปรับได้ รวมถึงชิ้นส่วนไกด์ออยฟรีสำปรับเปลี่ยน

  การเลือกใช้ชุดสไลด์คอร์ (Slide Cores หรือ Loose Cores) สำเร็จรูปมาตรฐาน ออยฟรี มีข้อดีหลายประการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในกระบวนการผลิต ชุดสไลด์คอร์สำเร็จรูปได้รับการออกแบบและผลิตมาเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานในแม่พิมพ์พลาสติก ช่วยลดเวลาและความซับซ้อนในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์

  การใช้ชุดสไลด์คอร์ออยฟรีช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มความแม่นยำในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการความละเอียดสูงหรือมีเหลี่ยมมุมที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในการผลิตและลดต้นทุนในระยะยาวด้วยการลดการสึกหรอและความจำเป็นในการซ่อมแซมแม่พิมพ์

  ชุดสไลด์คอร์ สำเร็จรูปมาตรฐาน Oil Free ยังเสนอความยืดหยุ่นสูงในการออกแบบ ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับแต่งแม่พิมพ์ได้ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาชิ้นส่วนเฉพาะ การเลือกใช้ชุดสไลด์คอร์มาตรฐานจึงเป็นการเพิ่มความเชื่อถือได้และความสามารถในการผลิตสำหรับธุรกิจที่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพการผลิตที่เสถียร