Filters

  ดอกต๊าปเกลียวเลื้อย OSG

  OSG General Purpose Tap
  ดอกต๊าป ไฮสปีดสตีล HSSE เกลียวเลื้อย OSG EX-SFT เหมาะสำหรับการต๊าปเหล็กเหนียวทั่วไป

  ดอกต๊าปเกลียวเลื้อย OSG

  OSG Deep Hole Tap
  ดอกต๊าป ไฮสปีดสตีล HSSE รมดำเพื่อความทน เกลียวเลื้อย OSG MS-DH SFT คายเศษขึ้นด้านบน เหมาะสำหรับการต๊าปโลหะรูลึก หรือ รูไม่ทะลุ

  ดอกต๊าปฟันตรง OSG

  OSG Straight Flute Tap
  ดอกต๊าป ไฮสปีดสตีล HSSE ฟันตรง OSG EX-POT เวลาต๊าปจะคายเศษด้านข้าง เหมาะสำหรับการต๊าปรูทะลุ

  ดอกต๊าปโลหะ

  Taps ดอกต๊าปเกลียว M ดอกต๊าปสำหรับสร้างเกลียวโลหะ ดอกต๊าปใช้กับเครื่องจักร เครื่องต๊าปโลหะ ดอกต๊าปเกลียวเลื้อย ดอกต๊าปฟันตรง

  การใช้ดอกต๊าป (Tapping) มีประโยชน์ในการสร้างเกลียวน๊อตในรูเจาะของวัสดุต่างๆ ดอกต๊าปช่วยให้การสร้างเกลียวเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำตามมาตรฐาน ส่งผลให้มีคุณภาพของเกลียวที่ดี