Filters

  ตู้ดิจิตอล

  Digital Read Out (DRO)
  ตู้ดิจิตอล Jenix สำหรับใช้ร่วมกับแกนลิเนียเพื่อแสดงค่าอย่างแม่นยำ สำหรับเครื่องมิลลิ่ง และ เครื่องกลึง หรือดันแปลงเพื่อวัดค่าแนวตรงบนเครื่องจักรอื่นๆ
  สามารถเลือกได้แบบ 4 แกน (axis)

  - มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  - รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
  - บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

  ตู้ดิจิตอล จอ LCD

  LCD Digital Read Out (DRO)
  ตู้ดิจิตอล Jenix รุ่นจอ LCD สำหรับใช้ร่วมกับแกนลิเนียเพื่อแสดงค่าอย่างแม่นยำ สำหรับเครื่องมิลลิ่ง และ เครื่องกลึง หรือดันแปลงเพื่อวัดค่าแนวตรงบนเครื่องจักรอื่นๆ
  สามารถเลือกได้แบบ 3 - 4 แกน (axis)
  - มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  - รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
  - บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

  แกนลิเนียร์สเกล 1μm 100-1000มม.

  Linear Scales 1μm 100-1000mm
  แกนลิเนียร์สเกล JENIX JSS1L ความละเอียด 1ไมครอน รุ่น stroke 100-1000มม. สำหรับเครื่องมิลลิ่ง กลึง และ เจียรนัย

  ลิเนียร์สเกล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร เพื่อการวัดระยะที่เที่ยงตรง
  แกนลิเนียร์สเกล Jenix เป็นแกน glass scale คุณภาพสูง ตัวแกนแก้วผลิตในเยอรมันนี รับรองความเที่ยงตรง พร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

  • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  • รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
  • บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

  แกนลิเนียร์สเกล 1μm 1100-3000มม.

  Linear Scales 1μm 1100-3000mm
  แกนลิเนียร์สเกล JENIX JSM1L ความละเอียด 1ไมครอน รุ่น stroke 1100-3000มม. สำหรับเครื่องมิลลิ่ง กลึง และ เจียรนัย

  ลิเนียร์สเกล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร เพื่อการวัดระยะที่เที่ยงตรง
  แกนลิเนียร์สเกล Jenix เป็นแกน glass scale คุณภาพสูง ตัวแกนแก้วผลิตในเยอรมันนี รับรองความเที่ยงตรง พร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

  • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  • รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
  • บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

  แกนลิเนียร์สเกล 5μm 100-1000มม.

  Linear Scale 5μm 100-1000mm
  แกนลิเนียร์สเกล JENIX JSS5L ความละเอียด 5ไมครอน รุ่น stroke 100-1000มม. สำหรับเครื่องมิลลิ่ง กลึง และ เจียรนัย

  ลิเนียร์สเกล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร เพื่อการวัดระยะที่เที่ยงตรง
  แกนลิเนียร์สเกล Jenix เป็นแกน glass scale คุณภาพสูง ตัวแกนแก้วผลิตในเยอรมันนี รับรองความเที่ยงตรง พร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

  • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  • รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
  • บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

  แกนลิเนียร์สเกล 5μm 1100-3000มม.

  Linear Scales 5μm 1100-3000mm
  แกนลิเนียร์สเกล JENIX JSS5L ความละเอียด 5ไมครอน รุ่น stroke 100-1000มม. สำหรับเครื่องมิลลิ่ง กลึง และ เจียรนัย

  ลิเนียร์สเกล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร เพื่อการวัดระยะที่เที่ยงตรง
  แกนลิเนียร์สเกล Jenix เป็นแกน glass scale คุณภาพสูง ตัวแกนแก้วผลิตในเยอรมันนี รับรองความเที่ยงตรง พร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

  • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  • รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
  • บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

  ตู้ดิจิตอลจอ LED

  SRT Digital Read Out LED
  ตู้ดิจิตอล SRT สำหรับลิเนียร์สเกลจอ LED รุ่น 15A20 สำหรับใช้ร่วมกับแกนลิเนียเพื่อแสดงค่าอย่างแม่นยำ สำหรับเครื่องมิลลิ่ง และ เครื่องกลึง หรือดันแปลงเพื่อวัดค่าแนวตรงบนเครื่องจักรอื่นๆ
  สามารถเลือกได้แบบ 2 - 3 แกน (axis)
  • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  • รับประกันฟรี 6 เดือน พร้อมบริการหลังการขาย
  จอแสดงผลLED
  จำนวนแกนที่รองรับ1-3 Axis
  ความละเอียดที่รองรับ0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 2.5 5 / 10 micron
  พลังงานที่ใช้15W
  แรงดันไฟฟ้าAC-80V-260V / 50Hz- 60 Hz

  ตู้ดิจิตอลจอ LCD

  SRT Digital Read Out LCD
  ตู้ดิจิตอล SRT สำหรับลิเนียร์สเกลจอ LCD รุ่น 15A30 สำหรับใช้ร่วมกับแกนลิเนียเพื่อแสดงค่าอย่างแม่นยำ สำหรับเครื่องมิลลิ่ง และ เครื่องกลึง หรือดัดแปลงเพื่อวัดค่าแนวตรงบนเครื่องจักรอื่นๆ
  สามารถเลือกได้แบบ 2 - 3 แกน (axis)
  • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  • รับประกันฟรี 6 เดือน พร้อมบริการหลังการขาย

  แกนลิเนียร์สเกล 5μm 320-1020mm

  SRT Linear Scale 5μm
  แกนลิเนียร์สเกล SRT 15AKM5L ความละเอียด 5ไมครอน เลือกระยะวิ่งตั้งแต่ 320-1020มม. สำหรับเครื่องมิลลิ่ง กลึง และ เจียรนัย

  ลิเนียร์สเกล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร เพื่อการวัดระยะที่เที่ยงตรง
  แกนลิเนียร์สเกล glass scale คุณภาพสูงเที่ยงตรงพร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

  • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  • รับประกันฟรี 6 เดือน พร้อมบริการหลังการขาย

  Mitutoyo ตู้ดิจิตอลลิเนียร์สเกล

  Linear Scale Counter KA-200
  ตู้ดิจิตอล Mitutoyo KA-200 สำหรับใช้ร่วมกับแกนลิเนียร์สเกลมิตตูโตโยเพื่อแสดงค่าอย่างแม่นยำ สำหรับเครื่องมิลลิ่ง และ เครื่องกลึง หรือดันแปลงเพื่อวัดค่าแนวตรงบนเครื่องจักรอื่นๆ
  สามารถเลือกได้แบบ 1 แกน และ 2 แกน(axis)

  - มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  - รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
  - บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

  Mitutoyo ลิเนียร์สเกล

  Linear Scale ABS AT715
  แกนลิเนียร์สเกล Mitutoyo ABSOLUTE ABS AT715 ความละเอียด 1ไมครอน สำหรับเครื่องมิลลิ่ง กลึง และ เจียรนัย

  ลิเนียร์สเกล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร เพื่อการวัดระยะที่เที่ยงตรง
  แกนลิเนียร์สเกล มิตตูโตโย เป็นแกนแมคเนติกคุณภาพสูง วัดค่าด้วยระบบ electromagnetic induction พร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

  - มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
  - รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
  - บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

  ระบบลิเนียร์สเกล

  Linear Scale System แกนลิเนียร์ และ ตู้ดิจิตัล สำหรับเครื่องจักร ทุกรุ่นมีประกัน และบริการหลังการขาย บริการติดตั้ง บริการวัดหน้างานก่อนสั่งซื้อ

  ระบบลิเนียร์สเกล (Linear Scale) คืออะไร

  ระบบลิเนียร์สเกล (Linear Scale) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักรหรือระบบที่มีการเคลื่อนที่เพื่อตรวจวัดตำแหน่งหรือระยะทางในทิศทางเชิงเส้น (linear direction) ลิเนียร์สเกลมักถูกใช้งานร่วมกับเครื่องมือการเคลื่อนที่หรือตัวควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้ระบบสามารถทราบตำแหน่งปัจจุบันของชิ้นงานหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้

  Linear Scale ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ:

  ส่วนสเกล (Scale):

  เป็นเส้นหรือสายที่มีลาย (grating) หรือรหัสเทปที่ถูกพิมพ์หรือสลักลงบนพื้นผิวของส่วนเคลื่อนที่หรือชิ้นงานที่ต้องการตรวจวัด ลายประทับนี้จะมีลายช่องหรือรหัสที่สามารถถูกอ่านโดยเซนเซอร์ โดยจะถูกประกอบอยู่ในแกนลิเนียร์เพื่อความสะอาดและปลอดภัย

  จอแสดงผล (Read Out):

  จอสำหรับแสดงผลของสเกล โดยพื้นฐานจะเป็นจอ LED เพื่อแสดงผลตัวเลขของแต่ละแกนสเกล หรือต้องการแสดงผลแบบกราฟิกสามารถเลือกใช้จอ LCD ที่มีโปรแกรมแสดงผลขั้นสูงเพื่อความง่ายต่อการใช้งาน

  Linear Scale มักถูกนำมาใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำในการวัดตำแหน่ง, เช่น เครื่องจักรตัด, เครื่องจักร CNC (Computer Numerical Control), เครื่องมือวัด, หรือระบบอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำในการทำงาน