Filters

  ขาแม่เหล็กจับไดอัล (FAT)

  NOGA Articulated Holder (FAT)
  ขาแม่เหล็กจับนาฬิกาไดอัล แบบล็อคจุดเดียว NOGA Articulated Holder (FAT) Fine Adjustment Top
  • Magnetic Base ฐานแม่เหล็ก เปิด/ปิด ได้
  • Articulated Holder ระบบการล็อคพิเศษของ NOGA
  • Fine Adjustment Top ตัวปรับองศาอยู่ด้านบนของที่จับไดอัล
   

  ขาแม่เหล็กจับไดอัล (FAB)

  NOGA Articulated Holder (FAB)
  ขาแม่เหล็กจับนาฬิกาไดอัล แบบล็อคจุดเดียว NOGA Articulated Holder (FAB) Fine Adjustment Bottom
  • Magnetic Base ฐานแม่เหล็ก เปิด/ปิด ได้
  • Articulated Holder ระบบการล็อคพิเศษของ NOGA
  • Fine Adjustment Bottom ตัวปรับองศาอยู่ด้านบนของที่จับไดอัล

   

  ขาแม่เหล็กจับไดอัล (FAT & FAB)

  Articulated Holder (FAT & FAB)
  ขาแม่เหล็กจับนาฬิกาไดอัล แบบล็อคจุดเดียว NOGA Articulated Holder (FAT & FAB) Fine Adjustment Top & Bottom
  • Magnetic Base ฐานแม่เหล็ก เปิด/ปิด ได้
  • Articulated Holder ระบบการล็อคพิเศษของ NOGA
  • Fine Adjustment Top & Bottom ตัวปรับองศาอยู่ทั้งด้านบนและฐานของที่จับไดอัล

   

  ชุดขาแม่เหล็ก พร้อมไดอัล

  NOGA Articulated Holder Set
  ชุดขาแม่เหล็ก พร้อมนาฬิกาไดอัล แบบล็อคจุดเดียว NOGA Articulated Holder (FAT)
  • Magnetic Base ฐานแม่เหล็ก เปิด/ปิด ได้
  • Articulated Holder ระบบการล็อคพิเศษของ NOGA
  • Fine Adjustment Top ตัวปรับองศาอยู่ทั้งด้านบนของที่จับไดอัล
  • Dial Set มาพร้อมไดอัลเกจ / ไดอัลอินดิเคเตอร์ NOGA

   

  แขนหาเซ็นเตอร์

  NOGA Centering Holders
  แขนเซ็นเตอร์ Articulated Holder ระบบการล็อคแขนพิเศษของ NOGA

  ขาแม่เหล็กจับไดอัล แบบเสา (FAT)

  Magnetic Stand (FAT)
  ขาแม่เหล็กจับนาฬิกาไดอัล แบบเสา NOGA Magnetic Stand (FAT) Fine Adjustment Top
  • ฐานแม่เหล็ก เปิด/ปิด ได้
  • Fine Adjustment Top ตัวปรับองศาอยู่ด้านบนของที่จับไดอัล
   

  ขาแม่เหล็กจับไดอัล แบบเสา (FAB)

  NOGA Magnetic Stand (FAB)
  ขาแม่เหล็กจับนาฬิกาไดอัล แบบเสา NOGA Magnetic Stand (FAB) Fine Adjustment Bottom
  • ฐานแม่เหล็ก เปิด/ปิด ได้
  • Fine Adjustment Bottom ตัวปรับองศาอยู่ฐานของที่จับไดอัล

   

  ชุดขาแม่เหล็กขนาดเล็ก

  NOGA Mini Holders
  ชุดขาแม่เหล็กขนาดเล็กพิเศษ NOGA Mini Holders
  • 08PH5000 รุ่นเสาธรรมดา
  • 08LC6200 / 08LC6210 รุ่นแขนจับมีข้อล็อคจุดเดียว
  • 08NF1021 / 08NF1024 ฐานแม่เหล็กเปิดปิดได้ ฐานหมุนได้ 360องศา
  • 08NF1030 / 08NF1033 ฐานหมุนได้ 360องศา

   

  ชุดขาแม่เหล็ก แบบพิเศษ

  NOGA Special Articulated Holders
  แขนจับงาน NOGA Articulated Holders รุ่นสำหรับสำหรับงานลักษณะพิเศษ
  • Vacuum Base Set ฐานตัวดูด ใช้ได้กับพื้นผิวเรียบที่ไม่ใช่เหล็ก
  • EDM Set หัวจับทำจากพลาสติก สำหรับงาน EDM
   

  แขนจับอเนกประสงค์

  Modular Holders
  NOGA (Magic Arm) Modular Holders แขนจับอเนกประสงค์ เพื่อนำไปประกอบเข้ากับชุดจับอุปกรณ์

  ฐานแม่เหล็ก และ แคลมป์

  NOGA Magnetic-Base and Clamp-Base
  ฐานแม่เหล็ก และ แคลมป์ NOGA แยกจำหน่ายเพื่อนำไปประกอบเป็นชุดจับไดอัล หรือดัดแปลงใช้ในงานต่างๆ

  ที่จับไดอัล และจับงานอเนกประสงค์

  NOGA Top Attachments
  ที่จับไดอัล และ อแดปเตอร์ต่างๆของอุปกรณ์ NOGA

  ขาแม่เหล็กจับไดอัล รุ่นพรีซิชั่น

  ECE Precision Universal Magnetic Stand
  ขาแม่เหล็ก Earth-Chain (ECE) Precision Universal Magnetic Stand

  ฐานแม่เหล็ก เปิด/ปิด ได้

  ขาแม่เหล็กจับไดอัล

  ECE Universal Magnetic Stand
  ขาแม่เหล็กจับไดอัล Earth-Chain (ECE) Universal Magnetic Stand

  ฐานแม่เหล็ก เปิด/ปิด ได้

  ECE ฐานแม่เหล็ก

  ECE Magnetic Base
  ฐานแม่เหล็ก ECE (Earth Chain) แบบ เปิด/ปิด ได้

  ฐานแม่เหล็ก

  Magnetic Bases, Stands ฐานแม่เหล็ก หรือ ขาตั้งแม่เหล็ก สำหรับจับไดอัลเกจและการจับอื่นๆ ระบบแขนจับยึดไดอัลและแขนเมจิกอาร์ม magic arms ต่างๆ

  ประโยชน์ของ ฐานแม่เหล็กจับไดอัล

  ที่จับไดอัล (Magnetic Bases) สำหรับตัวจับไดอัล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทางวัดเพื่อรักษาตำแหน่งของไดอัล (Dial Indicator) ในตำแหน่งที่ต้องการ โดยมีการใช้แม่เหล็กที่สามารถทำให้ที่จับยึดกับพื้นผิวที่มีส่วนเป็นเหล็กได้ ซึ่งทำให้เครื่องมือตัวจับดิออลสามารถจับติดแน่นไปตามตำแหน่งที่ต้องการ

  นิยมใช้ที่จับไดอัล Magnetic Bases dial holder ในงานที่ต้องการการวัดงานทางโรงงานและการผลิต เนื่องจากที่จับไดอัล Magnetic Bases สามารถยึดติดอยู่แน่นหนายที่พื้นผิวที่แข็งแรง ในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด การวัดและตรวจสอบเป็นไปได้มีความแม่นยำและสะดวกสบายมากขึ้น