Filters

  เคาเตอร์บอร์ 180°

  Counterbores 180°
  ดอกสว่านเคาเตอร์บอร์ มุม 180องศา สำหรับการคว้านปากรูเพื่อทำรูสวมสกรูหัวจม และฝังหัวอีเจ็คเตอร์พิน ในแม่พิมพ์

  NF-E66024 / DIN 373 / ISO

  เคาเตอร์บอร์ 180° ก้านเทเปอร์

  Counterbores Taper Shank 180°
  เคาเตอร์บอร์ มุม 180องศา ก้านเทเปอร์ (Morse Taper, MT) สำหรับการคว้านปากรูเพื่อทำรูสวมสกรูหัวจม และหัว อีเจ็คเตอร์พินในแม่พิมพ์

  NF-E66024 / DIN 373 / ISO

  ไพลอตเคาเตอร์ซิงค์ 90°

  Piloted Countersinks (90°)
  ดอกไพลอตเคาเตอร์ซิงค์ 90° สำหรับการคว้านปากรูเพื่อทำรูสวมสกรูหัวจมเทเปอร์

  NF-E66023 / DIN 1866 / ISO

  เคาเตอร์บอร์

  Counterbores ดอกคัทติ้งทูลสำหรับคว้านรูฝังสกรูหัวจม เคาเตอร์บอร์ 180° เคาเตอร์บอร์ 180° ก้านเทเปอร์ ไพลอตเคาเตอร์ซิงค์ 90°

  การใช้ดอกเคาเตอร์บอร์ (Counterbore) เป็นเทคนิคที่สำคัญเพื่อสร้างพื้นที่หรือร่องรอบปากของรูเจาะ ทำให้หัวของสกรูหรือน๊อตจมลงไปอยู่ในชิ้นงานได้อย่างเรียบร้อย โดยไม่นูนเหนือผิวงาน ประโยชน์หลักของการใช้ดอกเคาเตอร์บอร์สร้างรูฝังสกรูหัวจมได้แก่:

  1. ความเรียบร้อยและความสวยงามของผิวงาน ช่วยให้หัวสกรูหรือน๊อตจมลงไปในชิ้นงาน ทำให้ผิวงานเรียบเนียน ลดความเสี่ยงของการสะดุดหรือบาดเจ็บจากหัวสกรูที่นูนออกมา
  2. ความแม่นยำในการประกอบ การสร้างร่องด้วยเคาเตอร์บอร์ช่วยให้หัวของสกรูหรือน๊อตพอดีกับชิ้นงาน มีความแน่นหนามากขึ้น ลดปัญหาการสั่นสะเทือนและเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุ
  3. การปกป้องหัวของสกรูหรือน๊อต ช่วยป้องกันการสึกหรอหรือความเสียหายของหัวสกรูและน๊อต ทำให้ง่ายต่อการถอดและเปลี่ยนแปลงในภายหลัง