Filters

  Tsubosan ตะไบตรวจสอบความแข็ง

  Hardness Tester Files
  ตะไบตรวจสอบความแข็ง สำหรับการตรวจความแข็งอย่างง่าย สามารถตรวจความแข็งระหว่าง HRC40 ~ 65 ชุดตะไบใช้ง่าย พกพาสะดวก
  เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบความแข็งผิวโลหะชุบแข็งแล้ว ตะไบแต่ละอันจะมีความแข็ง และสีที่ต่างกัน

  วิธีการใช้ นำตะไบที่แข็งที่สุดไปถูกับชิ้นงานที่จะวัด ถ้าหากเป็นรอย ให้ลดความแข็งลง 1 เบอร์ ลดตะไบลงจนกว่าจะไม่เกิดรอยบนผิวโลหะ ความแข็งของโลหะจะอยู่ระหว่างตะไบที่ไม่ทำให้มีรอย กับเบอร์สุดท้ายที่ทำรอย

  เครื่องวัดความแข็ง Shore D

  Shore-D Durometer
  เครื่อง durometer วัดความแข็ง Shore D
  สำหรับวัสดุประเภท ยาง, ยูรีเทน, พลาสติก

  เครื่องมือวัดความแข็ง

  Hardness Testers เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับตรวจสอบความแข็งวัดสุต่างๆ ตะไบตรวจสอบความแข็งโลหะ HRC, HV เครื่องวัดความแข็ง Shore

  ความแข็งของวัสดุเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความสามารถของวัสดุในการต้านทานต่อการเกิดรอยขีดข่วน การฝัง หรือการเปลี่ยนรูปจากแรงภายนอก ความแข็งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกวัสดุสำหรับการใช้งานต่างๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต วิศวกรรม และการก่อสร้าง เพราะมีผลต่อความทนทานและอายุการใช้งานของสินค้าหรือโครงสร้าง การทดสอบความแข็งมีหลายวิธี เช่น ทดสอบความแข็งของ Rockwell, Vickers หรือ Brinell ซึ่งแต่ละวิธีมีการใช้งานและค่ามาตรฐานที่เหมาะสมกับประเภทของวัสดุที่แตกต่างกัน การเข้าใจความแข็งของวัสดุช่วยให้เลือกวัสดุที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สินค้าหรือโครงสร้างมีความเหมาะสมกับการใช้งานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานตามต้องการ