Filters

  หินเจียร

  Grinding Wheels ล้อหินเจียร หินเจียรนัย สำหรับเครื่องเจียรราบและเจียรกลม
  79 รายการ

  ตะไบเพชร

  Diamond Files ขัดด้วยมือ และ ขัดด้วยเครื่อง แต่งแม่พิมพ์ วัสดุเนื้อแข็ง
  411 รายการ

  หินขัด

  Polishing Stones หินขัดแม่พิมพ์ / หินน้ำมัน สำหรับขัดขึ้นเงา และขัดรอยไหม้
  2242 รายการ

  หัวเจียร

  Abrasive Points แบบมีแกน หินเจียร, ลูกยางเจียร, คาร์ไบด์, เพชร, CBN อื่นๆ
  448 รายการ

  อุปกรณ์แต่งหินเจียร

  Grinding Wheel Dressers เครื่องมือแต่งหน้าหินเจียร และ เพชรกรีดหินเจียร
  42 รายการ

  แผ่นขัดงาน

  Abrasive Sheets แผ่นฟรอยด์เพชรขัดงาน และผ้าเพชรขัดงาน
  66 รายการ

  หัวเจียรคาร์ไบด์

  Carbide Burrs ดอกเจียรหัวคาร์ไบด์ มีแกน รูปร่างต่างๆสำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง
  243 รายการ

  อุปกรณ์ขัดแบบครีม

  Abrasive Compounds ครีมเพชรขัดแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ในการขัดร่วมกัน
  131 รายการ

  เครื่องมือลม

  Air Tools เครื่องเจียร ตะไบลม และ อุปกรณ์เครื่องมือลม
  41 รายการ

  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค

  Ultrasonic Lapping Machines เครื่องขัดแลปปิ้ง ตกแต่งโลหะ ความเร็วสูง
  14 รายการ

  เครื่องมือขัด

  Abrasive Tools หินเจียร ตะไบเพชร หินขัด หัวเจียร อุปกรณ์แต่งหินเจียร แผ่นขัดงาน หัวเจียรคาร์ไบด์ อุปกรณ์ขัดแบบครีม เครื่องมือลม เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค