Filters

  หัวเฟสไดรฟ

  Auto Adjust Face Drive
  Face Drive ยันศูนย์ สำหรับจับยึดงานกลึงเพลา ช่วยลดขั้นตอนในการกลึงและลดความผิดพลาดจากการจับงานด้วยสามจับ
  สามารถเปลี่ยนใบมีดและแกนยันศูนย์ได้

  ยันศูนย์ตาย

  Lathe Center
  ยันศูนย์ (ยันศูนย์ตาย) ปลายคาร์ไบด์ 60° สำหรับงานกลึงทั่วไป

  ยันศูนย์ MT2, MT3, MT4, MT5, MT6

  ยันศูนย์เป็นสำหรับงานเบา

  Light Load Live Center
  ศูนย์ท้ายแท่นเครื่องกลึง ยันศูนย์ลูกปืน ยันศูนย์เป็นสำหรับงานเบา สำหรับยันศูนย์เครื่องกลึงแมนนวล ความเร็วรอบปานกลาง

  Load: 20-800KG

  Max RPM: 4500RPM

  ยันศูนย์เป็นรุ่นกลาง

  Medium Load Live Center
  ศูนย์ท้ายแท่นเครื่องกลึง ยันศูนย์ลูกปืน ยันศูนย์เป็นรุ่นกลาง สำหรับยันศูนย์เครื่องกลึงแมนนวล กลึงงานทั่วไป ความเร็วรอบปานกลาง
  Load: 200-1000KG
  Max RPM: 5000RPM
  L Type : รุ่นหัวยาว เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก
  S Type : รุ่นเปลี่ยนหัวได้ ในชุดประกอบด้วยหัวทุกรุ่น

  ยันศูนย์เป็นความเร็วสูง

  High Speed Live Center
  ศูนย์ท้ายเครื่องกลึง ยันศูนย์ลูกปืน ยันศูนย์เป็นความเร็วสูง เหมาะสำหรับเครื่องกลึง CNC ความเร็วสูง ตัวยันศูนย์เป็นสามารถกันน้ำ
  Load : 500-3000KG
  Max RPM : 5000RPM
  L Type : รุ่นหัวยาว เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก
  S Type : รุ่นเปลี่ยนหัวได้ ในชุดประกอบด้วยหัวทุกรุ่น

  ยันศูนย์รุ่นรับน้ำหนักสูง

  Heavy Load Live Center
  ศูนย์ท้ายเครื่องกลึง ยันศูนย์ลูกปืน ยันศูนย์รุ่นรับน้ำหนักสูง เหมาะสำหรับเครื่องกลึง CNC ตัวยันศูนย์กันน้ำ

  L Type : รุ่นหัวยาว เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก

  ยันศูนย์เป็นสมรรถนะสูง

  High Performance Live Center
  ศูนย์ท้ายเครื่องกลึง ยันศูนย์ลูกปืน ยันศูนย์เครื่องกลึง CNC ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้มีสมรรถนะสูงในทุกๆด้าน ทั้งความเร็วรอบ การรับน้ำหนัก และ อายุการใช้งาน

  L Type : รุ่นหัวยาว เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก

  ยันศูนย์เป็นความเร็วสูงมาก

  Super High Speed Live Center
  ยันศูนย์เป็นความเร็วสูงมาก ยันศูนย์ลูกปืน เหมาะสำหรับเครื่องกลึง CNC ที่มีรอบสูงมากถึง 8000RPM ตัวยันศูนย์กันน้ำ
  Max RPM: 8000RPM

  ยันศูนย์หัวบูลโนส

  Bull Nose Live Center
  ยันศูนย์หัวบูลโนส สำหรับยันชิ้นงานประเภทท่อ ใช้งานบนเครื่องกลึงเหมือนกับยันศูนย์ปกติ

  ยันศูนย์

  Lathe Centers ปั้นจี๋ยันศูนย์เครื่องกลึง แบบยันศูนย์ตาย และยันศูนย์เป็น หัวเฟสไดรฟ ยันศูนย์เป็นสำหรับงานเบา ยันศูนย์เป็นความเร็วสูง หัวบูลโนส

  การใช้ยันศูนย์เครื่องกลึง (Lathe Center) มีความสำคัญในกระบวนการกลึงชิ้นงานโลหะหรือวัสดุอื่นๆ โดยมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนและยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่างการกลึง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีคุณภาพ ยันศูนย์เครื่องกลึงมีสองประเภทหลัก คือ ยันศูนย์ตาย (Dead Center) และยันศูนย์เป็น (Live Center)

  ยันศูนย์ตาย (Dead Center)

  ยันศูนย์ตายไม่หมุนตามชิ้นงาน ทำจากวัสดุที่แข็งแรง เช่น เหล็กกล้าหรือคาร์ไบด์ แข็งแรงและมั่นคง มีราคาไม่สูง เนื่องจากไม่หมุนตามชิ้นงาน อาจทำให้เกิดความร้อนและสึกหรอที่จุดสัมผัสกับชิ้นงาน

  ยันศูนย์เป็น (Live Center)

  ยันศูนย์เป็นมีลักษณะที่สามารถหมุนไปพร้อมกับชิ้นงานได้ มีแบริ่งภายในเพื่อลดแรงเสียดทานและความร้อนที่เกิดขึ้น ลดการสึกหรอและความร้อนที่จุดสัมผัสกับชิ้นงาน ช่วยให้การกลึงเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มอายุการใช้งานของยันศูนย์ มีราคาสูงกว่ายันศูนย์ตาย และอาจต้องการการบำรุงรักษาและการตรวจสอบแบริ่งภายในเป็นระยะ