Filters

  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค รุ่นอีโค

  Economy Ultrasonic Lapping Machine
  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค (อุลตร้าโซนิค) รุ่นอีโค 16AR-108 รุ่นราคาประหยัดสำหรับงานขัดแลปปิ้งแม่พิมพ์ความเร็วสูงอย่างเดียว ไม่มีระบบเจียร ในชุดประกอบด้วยเครื่องขัดอัลตร้าโซนิค, หัวขัดอัลตร้าโซนิค, และอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงในภาพ ยกเว้นเครื่องมือขัด**ตะไบเพชรและหินเซรามิคไฟเบอร์ในรูปใช้เพื่อแสดงการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดสินค้า

  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค รุ่น Dual-Function

  Dual-Function Ultrasonic Lapping Machine
  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค (อุลตร้าโซนิค) รุ่น Dual Function 16AR-600E สำหรับงานขัดแลปปิ้งแม่พิมพ์ความเร็วสูง และสามารถเพิ่มเครื่องเจียร ในชุดประกอบด้วยเครื่อง
  ขัดอัลตร้าโซนิค, หัวขัดอัลตร้าโซนิค, เครื่องเจียร (เมื่อสั่งรุ่นที่มีเครื่องเจียร), และอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงในภาพ ยกเว้นเครื่องมือขัด*

  *ตะไบเพชรและหินเซรามิคไฟเบอร์ในรูปใช้เพื่อแสดงการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดสินค้า

  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค รุ่น Triple-Function

  Triple-Function Ultrasonic Lapping Machine
  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค (อุลตร้าโซนิค) รุ่น Triple-Function 16AR-600 สำหรับงานขัดแลปปิ้งแม่พิมพ์ความเร็วสูง และสามารถเพิ่มเครื่องเจียรรุ่น brushless ความเร็วสูงได้ ในชุดประกอบด้วยเครื่องขัดอัลตร้าโซนิค, หัวขัดอัลตร้าโซนิค, เครื่องเจียร (เมื่อสั่งรุ่นที่มีเครื่องเจียร), และอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงในภาพ ยกเว้นเครื่องมือขัด**ตะไบเพชรและหินเซรามิคไฟเบอร์ในรูปใช้เพื่อแสดงการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดสินค้า

  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค รุ่น Multi-Function

  Multi-Function Ultrasonic Lapping Machine
  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค (อุลตร้าโซนิค) รุ่นสูงสุด Multi-Function 16AR-800 สำหรับงานขัดแลปปิ้งแม่พิมพ์ความเร็วสูง และสามารถเพิ่มเครื่องเจียรรุ่น brushless ที่มีความเร็วสูง ในชุดประกอบด้วยเครื่องขัดอัลตร้าโซนิค, หัวขัดอัลตร้าโซนิค, เครื่องเจียร (เมื่อสั่งรุ่นที่มีเครื่องเจียร), และอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงในภาพ ยกเว้นเครื่องมือขัด*

  ตัวเครื่อง Multi-Function มาพร้อมกับระบบรุ่นใหม่เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการทำงาน โดยที่ความเร็วจะเริ่มจากศูนย์ทุกครั้งที่เปิดเครื่องเพื่อป้องกันอุบัติเหตที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำงานกับเครื่องเจียรความเร็วสูง

  *ตะไบเพชรและหินเซรามิคไฟเบอร์ในรูปใช้เพื่อแสดงการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดสินค้า

  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค

  Ultrasonic Lapping Machines เครื่องขัดแลปปิ้ง กรายดิ้ง ตกแต่งวัสดุโลหะด้วยความเร็วสูง ทำงานรายละเอียดสูงแล้วผิวสวยงาม เครื่องมีให้เลือกหลายรุ่น

  เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Lapping) เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีอัลตร้าโซนิคในการขัดและปรับปรุงผิวงานของวัสดุต่างๆ การใช้งานอัลตร้าโซนิคช่วยให้กระบวนการขัดเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง เครื่องขัดอัลตร้าโซนิคมีประโยชน์หลายอย่าง รวมถึง:

  1. การขัดเงาผิวงานที่ละเอียด: เครื่องขัดอัลตร้าโซนิคให้การขัดเงาผิวงานที่มีความละเอียดสูง ทำให้ผิวงานเรียบเนียนและมีความเงางาม
  2. การใช้งานกับวัสดุที่หลากหลาย: เครื่องนี้สามารถใช้กับวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ, เซรามิก, และแม้แต่วัสดุที่มีความแข็งสูง เพื่อปรับปรุงผิวงาน
  3. ความเที่ยงตรงในการขัด: ด้วยการใช้พลังงานอัลตร้าโซนิค การขัดจะมีความแม่นยำสูง สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนได้ดี
  4. การลดเวลาในการขัด: เครื่องขัดอัลตร้าโซนิคลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการขัดเมื่อเทียบกับวิธีการขัดด้วยมือหรือเครื่องขัดแบบดั้งเดิม
  5. การลดความเสียหายจากความร้อน: ในการขัดแบบดั้งเดิม ความร้อนที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผิวงานเสียหาย แต่การขัดอัลตร้าโซนิคมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการสร้างความเสียหายจากความร้อน