Filters

  เพลททองเหลือง หนา 20มม

  Oil Free Slide Plate (20mm)
  เพลททองเหลือง ออยฟรี หนา 20มม. สำหรับนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น แม่พิมพ์ปั๊ม, แม่พิมพ์ฉีด, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ระบบอัตโนมัติ, งานก่อสร้าง, ยานยนต์ สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันขณะใช้งานMaterial : #500SP (ทองเหลือง ฝังกราไฟต์, High Strength Brass / Copper Alloy + Solid Lubricant)

  เพลททองเหลือง หนา 10มม

  Oil Free Slide Plate (10mm)
  เพลททองเหลือง ออยฟรี หนา 10มม. สำหรับนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น แม่พิมพ์ปั๊ม, แม่พิมพ์ฉีด, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ระบบอัตโนมัติ, งานก่อสร้าง, ยานยนต์ สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันขณะใช้งานMaterial : #500SP (ทองเหลือง ฝังกราไฟต์, High Strength Brass / Copper Alloy + Solid Lubricant)

  เพลททองเหลือง หนา 5มม

  Oil Free Slide Plate (5mm)
  เพลททองเหลือง ออยฟรี หนา 5มม. สำหรับนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น แม่พิมพ์ปั๊ม, แม่พิมพ์ฉีด, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ระบบอัตโนมัติ, งานก่อสร้าง, ยานยนต์ สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันขณะใช้งานMaterial : #500SP (ทองเหลือง ฝังกราไฟต์, High Strength Brass / Copper Alloy + Solid Lubricant)

  สไลด์เพลท

  Slide Plates แผ่นสไลด์ ทองเหลือง เหล็กหล่อ ซินเตอร์ และเพลนแบริ่งต่างๆ แผ่นสไลด์แวร์เพลททองเหลือง ออยฟรี หล่อลื่นได้ไม่ต้องใช้น้ำมัน

  การเลือกใช้ชิ้นส่วนไกด์ทองเหลืองออยฟรี (หรือชื่ออื่นๆเช่น ออยเลส oil less) มีข้อดีหลายประการที่ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ชิ้นส่วนไกด์ทองเหลืองออยฟรีลดความจำเป็นในการใช้น้ำมันหล่อลื่น ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน ซึ่งเป็นประโยชน์โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าที่ต้องการความสะอาดสูง

  นอกจากนี้ ชิ้นส่วนไกด์ทองเหลืองออยฟรียังมีความทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ลดความถี่ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนและการบำรุงรักษา ทองเหลืองเป็นวัสดุที่มีการนำความร้อนที่ดี ช่วยให้การควบคุมอุณหภูมิและการกระจายความร้อนในแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพ การเลือกใช้ชิ้นส่วนไกด์แม่พิมพ์ที่ผลิตจากทองเหลืองออยฟรีจึงนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ทำให้กระบวนการผลิตมีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า