Filters

  เครื่องเจียรลม

  Air Grinders
  เครื่องเจียรลม สำหรับการใช้งานทั่วไปที่ไม่ใช้แรงกดมาก น้ำหนักเบา และรอบการหมุนสูง ใช้ร่วมกับแกนเจียร 3มม. มาพร้อม collet Ø3.0mm

  *ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
  **หินเจียรแกนในรูปใช้เพื่อประกอบให้เห็นลักษณะการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดเครื่องเจียรลม

  เครื่องเจียรลม สำหรับงานหนัก

  Heavy Duty Air Grinder
  เครื่องเจียรลม สำหรับการใช้งานหนักทนแรงกดได้สูงและมีรอบการหมุนสูง ทำงานเงียบและสั่นน้อย เหมาะกับการเจียรแม่พิมพ์ ใช้ร่วมกับแกนเจียร 3มม. มาพร้อม collet Ø3.0mm

  *ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
  **หัวเจียรแกนในรูปใช้เพื่อประกอบให้เห็นลักษณะการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดเครื่องเจียรลม

  เครื่องเจียรลม เปลี่ยนคลอเร็ทได้

  Dual-Collet Air Grinder
  เครื่องเจียรลม สำหรับการใช้งานหนักทนแรงกดได้สูงและมีรอบการหมุนสูง ใช้ร่วมได้กับแกนเจียร 3มม. และ 6มม. ด้วยการเปลี่ยนลูกคลอเร็ทที่มากับชุด มาพร้อม collet Ø3.0mm และ Ø6.0mm

  *ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
  **หินเจียรแกนในรูปใช้เพื่อประกอบให้เห็นลักษณะการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดเครื่องเจียรลม

  หัวเจียรลม 45°

  Surface Air Grinder 45°
  เครื่องเจียรลม สำหรับการเจียรผิวหน้าชิ้นงาน หรือการลบมุมชิ้นงานทั่วไป หัวเจียรทำมุม 45องศา มาพร้อมกับ หินเจียรถ้วย และ กระดาษทราย รุ่นสำหรับงานหนัก แข็งแรง เหมาะสำหรับขัดผิวหน้างาน ทำมุม ลบคม ชิ้นงานขนาดใหญ่ มาพร้อมกับ ถ้วยเจียร และกระดาษทราย ยึดหัวเจียรด้วย screw M7

  *ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม

  หัวเจียรลม 90°

  Surface Air Grinder 90°
  เครื่องเจียรลม สำหรับการเจียรผิวหน้าชิ้นงาน หรือการลบมุมชิ้นงานทั่วไป หัวเจียรทำมุม 90องศา มาพร้อมกับ หินเจียรถ้วย และ กระดาษทราย รุ่นสำหรับงานหนัก แข็งแรง เหมาะสำหรับขัดผิวหน้างาน ทำมุม ลบคม ชิ้นงานขนาดใหญ่
  มาพร้อมกับ ถ้วยเจียร และกระดาษทราย ยึดหัวเจียรด้วย screw M7

  *ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม

  ตะไบลม

  Air Lapper
  ตะไบลม สำหรับการขัดตกแต่งผิวหน้าชิ้นงาน หรือในร่องแคบ ช่วงชัก ปานกลาง 0.5มม. ใช้ร่วมกับตะไบเครื่อง หินขัดเซรามิคไฟเบอร์ หรือ หินขัดแม่พิมพ์ขนาดเล็ก มาพร้อมกับที่จับ Ø3.0mm, 3.2mm, adjustable holder
  *ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
  **ตะไบมีแกนหรือหินไฟเบอร์ในรูปใช้เพื่อประกอบให้เห็นลักษณะการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดเครื่องตะไบลม

  ตะไบลม สำหรับงานหนัก

  Heavy Duty Air Lapper
  ตะไบลม สำหรับงานหนักใช้งานได้ยาวนาน มีสองช่วงชักสั้น 0.3มม. และ ช่วงชักกลาง 0.7มม. ใช้ร่วมกับตะไบเครื่อง หินขัดเซรามิคไฟเบอร์ หรือ หินขัดแม่พิมพ์ขนาดเล็ก มาพร้อมกับที่จับ Ø3.0mm,1.0mm, 3.2mm, adjustable holder
  *ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
  **ตะไบมีแกนหรือหินไฟเบอร์ในรูปใช้เพื่อประกอบให้เห็นลักษณะการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดเครื่องตะไบลม

  ตะไบลม ช่วงชักยาว

  Long Stroke Air Lapper
  ตะไบลม สำหรับการขัดหยาบอย่างรวดเร็วบนผิวหน้าขนาดใหญ่ ช่วงชักยาว 3มม. ใช้ร่วมกับตะไบเครื่อง หินขัดเซรามิคไฟเบอร์ หรือหิน ขัดแม่พิมพ์ขนาดเล็ก
  มาพร้อมกับที่จับ Ø3.0mm, 3.2mm, 6.3mm, adjustable holder

  *ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
  **ตะไบมีแกนหรือหินไฟเบอร์ในรูปใช้เพื่อประกอบให้เห็นลักษณะการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดเครื่องตะไบลม

  ตะไบลม สวิงด้านข้าง

  Side Swing Air Lapper
  ตะไบลมรุ่นหัวตะไบสะบัดออกด้านข้าง เหมาะกับการขัดร่องแคบและ ขอบชิ้นงานหน้ากว้างอย่างรวดเร็ว ช่วงชัก 0.7มม.
  มาพร้อมกับที่จับ Ø3.0mm, 1.0mm, 3.2mm

  *ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
  **ตะไบมีแกนหรือหินไฟเบอร์ในรูปใช้เพื่อประกอบให้เห็นลักษณะการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดเครื่องตะไบลม

  เครื่องมือลม

  Air Tools เครื่องมือเจียรใช้งานด้วยลม เครื่องเจียรลม เครื่องเจียรลมเอียงองศา ตะไบลม ช่วงชักต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือลมสำหรับขัดเจียรงานละเอียด

  เครื่องขัดเจียรแม่พิมพ์ด้วยลม (Air Grinder และ Air Lapper) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการขัดและเจียรนัยด้วยความแม่นยำสูง โดยใช้แรงจากลมเป็นตัวหมุนแกนขัดหรือแกนชัก มีประโยชน์ในการปรับปรุงและซ่อมแซมแม่พิมพ์ รวมถึงชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน

  การดูแลรักษาควรหมั่นทำความสะอาดระบบลมที่ใช้งานให้ความแรงสูงสม่ำเสมอ ระบบสะอาดอยู่เสมอ ไม่มีน้ำขังและความชื้นสูง