Filters

  RSK ระดับน้ำ

  RSK Precision Flat Level
  ระดับน้ำสำหรับตั้งเครื่องจักร RSK 542

  ECE ระดับวัดองศา

  Magnet Oil-Type Protractor
  ระดับวัดองศาแบบเข็มในน้ำมัน พร้อมหน้าวัดแม่เหล็ก

  ใช้งานง่าย เพียงนำด้านแม่เหล็กไปทาบกับพื้นผิวที่ต้องการวัดองศา แล้วอ่านเข็ม วัดได้ 0-360 องศา ความเที่ยงตรง 0.1 องศา มาพร้อมกับไม้บรรทัดแยกออกจากตัวเข็มได้ ตกไม่แตก

  ระดับน้ำ

  Level Gages เครื่องวัดระดับน้ำ ระดับน้ำวัดองศา ระดับน้ำความละเอียดสูงสำหรับตั้งเครื่องจักร ตั้งเครื่องมือให้ได้ระดับความขนานแม่นยำ

  ระดับน้ำเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง งานช่าง และงานติดตั้ง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและการเอียงของพื้นผิว ระดับน้ำมีประโยชน์ในการกำหนดพื้นผิวให้มีความราบเรียบและตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ ช่วยให้งานติดตั้งและการก่อสร้างมีความแม่นยำ ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่เรียบร้อย ระดับน้ำช่วยในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยการลดจำนวนการแก้ไขหลังจากการติดตั้ง ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบการทำงานประเภทนี้ ใช้ได้กับงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องจักร การวางแผนพื้นที่ก่อสร้าง หรือการตรวจสอบระดับความเรียบร้อยของพื้นที่ใช้สอยต่างๆ