Filters

ตู้ดิจิตอล

Digital Read Out (DRO)
ตู้ดิจิตอล Jenix สำหรับใช้ร่วมกับแกนลิเนียเพื่อแสดงค่าอย่างแม่นยำ สำหรับเครื่องมิลลิ่ง และ เครื่องกลึง หรือดันแปลงเพื่อวัดค่าแนวตรงบนเครื่องจักรอื่นๆ
สามารถเลือกได้แบบ 4 แกน (axis)

- มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
- รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
- บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

ตู้ดิจิตอล จอ LCD

LCD Digital Read Out (DRO)
ตู้ดิจิตอล Jenix รุ่นจอ LCD สำหรับใช้ร่วมกับแกนลิเนียเพื่อแสดงค่าอย่างแม่นยำ สำหรับเครื่องมิลลิ่ง และ เครื่องกลึง หรือดันแปลงเพื่อวัดค่าแนวตรงบนเครื่องจักรอื่นๆ
สามารถเลือกได้แบบ 3 - 4 แกน (axis)
- มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
- รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
- บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

แกนลิเนียร์สเกล 1μm 100-1000มม.

Linear Scales 1μm 100-1000mm
แกนลิเนียร์สเกล JENIX JSS1L ความละเอียด 1ไมครอน รุ่น stroke 100-1000มม. สำหรับเครื่องมิลลิ่ง กลึง และ เจียรนัย

ลิเนียร์สเกล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร เพื่อการวัดระยะที่เที่ยงตรง
แกนลิเนียร์สเกล Jenix เป็นแกน glass scale คุณภาพสูง ตัวแกนแก้วผลิตในเยอรมันนี รับรองความเที่ยงตรง พร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

 • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
 • รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
 • บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

แกนลิเนียร์สเกล 1μm 1100-3000มม.

Linear Scales 1μm 1100-3000mm
แกนลิเนียร์สเกล JENIX JSM1L ความละเอียด 1ไมครอน รุ่น stroke 1100-3000มม. สำหรับเครื่องมิลลิ่ง กลึง และ เจียรนัย

ลิเนียร์สเกล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร เพื่อการวัดระยะที่เที่ยงตรง
แกนลิเนียร์สเกล Jenix เป็นแกน glass scale คุณภาพสูง ตัวแกนแก้วผลิตในเยอรมันนี รับรองความเที่ยงตรง พร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

 • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
 • รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
 • บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

แกนลิเนียร์สเกล 5μm 100-1000มม.

Linear Scale 5μm 100-1000mm
แกนลิเนียร์สเกล JENIX JSS5L ความละเอียด 5ไมครอน รุ่น stroke 100-1000มม. สำหรับเครื่องมิลลิ่ง กลึง และ เจียรนัย

ลิเนียร์สเกล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร เพื่อการวัดระยะที่เที่ยงตรง
แกนลิเนียร์สเกล Jenix เป็นแกน glass scale คุณภาพสูง ตัวแกนแก้วผลิตในเยอรมันนี รับรองความเที่ยงตรง พร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

 • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
 • รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
 • บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

แกนลิเนียร์สเกล 5μm 1100-3000มม.

Linear Scales 5μm 1100-3000mm
แกนลิเนียร์สเกล JENIX JSS5L ความละเอียด 5ไมครอน รุ่น stroke 100-1000มม. สำหรับเครื่องมิลลิ่ง กลึง และ เจียรนัย

ลิเนียร์สเกล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร เพื่อการวัดระยะที่เที่ยงตรง
แกนลิเนียร์สเกล Jenix เป็นแกน glass scale คุณภาพสูง ตัวแกนแก้วผลิตในเยอรมันนี รับรองความเที่ยงตรง พร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

 • มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
 • รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
 • บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!

Shop